Ihminen muistaa näkemästään ja kuulemastaan 60% vielä kolmen päivän jälkeen. Tämä tekeekin videosta tehokkaan viestinnänvälineen sosiaalisessa mediassa, messuilla tai yrityksen kotisivuilla.

 

Useat ihmiset hakevat nykyään tukea ostopäätöksilleen etsimällä tuote-esittelyjä netin laajasta tarjonnasta. Hyvä lisä printatuille käyttöohjeille on liittää omille kotisivuille videolla toteutetut käyttöohjeet.

Videotuotanto aloitetaan aina yhteisellä ideapalaverilla. Tämän jälkeen aloitetaan käsikirjoituksen tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa. Videotuotannossa "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" pitää todellakin paikkansa. Kun käsikirjoitus vastaa toiveita, alkaa kuvausten suunnittelu ja toteuttaminen. Materiaalin editointi ja äänityöt.  Valmis tuote DVD-levylle, Blu-ray-levylle, tiedostona ja internettiin optimoituna parhalla laadulla.

Videotuotannossa toimin mies ja kamera periaatteella. Tämä mahdollistaa hinnoittelun, johon myös pienillä yrityksillä on varaa.

VIDEOKUVAUS